Courses

Drawing

คอร์สวาดเส้น  เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง ราคา 3,500 บาท

เสาร์และอาทิตย์

รอบเช้า 9.00 – 12.00 น.

รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.

จันทร์ – ศุกร์ 16.30 – 20.00 น.

Architecture for Entrance

คอร์สสถาปัตย์ เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง ราคา 3,500 บาท

เสาร์และอาทิตย์

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ สถาปัตย์ 1 รอบเช้า 9.30 – 12.30 น. สถาปัตย์2 รอบบ่าย 13.30 – 16.30 น.

สาขาระยอง สถาปัตย์ 1 รอบเช้า 9.30 – 12.30 น. สถาปัตย์2 รอบบ่าย13.30 – 16.30 น.

 

Painting

คอร์สระบายสี สีน้ำ /สีอะคริลิก/ สีน้ำมัน ฯลฯ เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง ราคา 3,500 บาท

เสาร์และอาทิตย์

รอบเช้า 9.00 – 12.00 น. รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.

จันทร์ – ศุกร์ 16.30 – 20.00 น. 

Product Design

คอร์สออกแบบผลิตภัณฑ์ เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงราคา 3,500 บาท