เรื่องน่าใจและความรู้เกี่ยวกับจิตรกรรมที่เก่าแก่ที่ได้ค้นพบ

jittagrammm

jittagrammm

จิตรกรรมที่เก่าที่สุดถูกค้นพบในถ้ำโชเวท์ (Grotte Chauvet) ได้ถูกพบเจอในประเทศฝรั่งเศสโดยนักประวัติศาสตร์ได้ทำการตรวจเช็คและได้กล่าวว่ามีอายุราว 32,000 ปีซึ่งเป็นภาพที่แกะและทาสารสีแดงและดำเป็นภาพสิงโต,ควาย,แรด,ช้าง แมมมอธ,มนุษย์,ม้า โดยเป็นรูปร่างและท่าทางกำลังทำการล่าสัตว์อย่าดุเดือด นอกจากประเทศฝรั่งเศสแล้วจิตรกรรมผนังถ้ำยังมีภาพแบบนี้อยู่ทั่วโลกภายในถ้ำต่างๆ เช่น ประเทศโปรตุเกส,สเปน,ฝรั่งเศส,ออสเตรเลีย,จีน,อินเดียและยังมีอีกหลายๆประเทศที่ยังไม่ได้ไปพิสูจน์ เพราะเหตุนี้ถึงเป็นสาเหตุที่เขียนความหมายของภาพที่แตกต่างกันไปเพราะแต่ละภาพนั้นมีความหมายต่างกัน มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์อาจจะเขียนภาพสัตว์เพื่อที่จะยึดเอาวิญญาณของสัตว์เพื่อทำให้ยุคต่อมาทำการล่าสัตว์ได้ง่ายขึ้นเพราะภาพนั้นได้อธิบายความหมายเกี่ยวกับการล่าหรืออาจจะเป็นความต้องการธรรมดาชาติพื้นฐานของมนุษย์ที่ต้องการแสดงออกหรืออาจจะเป็นการเขียนเพื่อนเป็นการสื่อความหมายที่มีประโยชน์ก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นการเขียนเพื่อสักการะธรรมดาชาติรอบข้าง

ในโพงวัวของลาส์โกซ์ในดอร์ดอญในฝรั่งเศสนั้นจะมีจิตรกรรมผนังถ้ำโดยทุกคนส่วนมากจะรู้จักกันดีที่สุดในภาพเขียนระหว่าง 15,000 – 10,000 ก่อนคริสต์ศักราช ความหมายของการเขียนไม่เป็นที่ทราบ ตัวถ้ำไม่ได้อยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัยของผู้วาดซึ่งอาจจะหมายถึงว่าเป็นสถานที่ที่ใช้เฉพาะฤดูในประเพณีอย่างใดอย่างหนึ่ง สัตว์แต่ละตัวก็มีเครื่องหมายโดยอาจจะมีความหมายทางเวทมนตร์แต่เรื่องพวกนี้ไม่สามารถที่จะทำการพิสูจน์ได้ ซึ่งสัญลักษณ์ที่คล้ายลูกศรในลาส์โกซ์นั้นบางครั้งอาจจะโดนตีความหมายไปกันว่าเป็นปฏิทินหรือหนังสืออัลมาแนค แต่เพราะสาเหตุนี้เพราะไม่มีหลักฐานเพียงพอในการที่จะใช้พิสูจน์และสรุปได้อย่างเป็นรูปเป็นร่างและแน่นอน เพราะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติ