เทคโนโลยีกับรูปภาพประกอบความเข้าใจ

images81P72KWO

images81P72KWOโลกเราสมัยนี้มีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วและเทคโนโลยีต่างๆที่สำคัญโดยการจะทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆนั้นเพียงคำอธิบายอย่างเดียวคงยังไม่พอเพราะมีบางอย่างที่ค่อนขางซับซ้อนและเข้าใจยากจึงจำเป็นที่จะต้องมีรูปภาพเข้ามาเพื่อประกอบคำอธิบายซึ่งทำให้สามารถเข้าใจจำความที่อธิบายได้ง่ายโดยบางทีแค่ใช้เพียงข้อความเล็กน้อยก็สามารถเข้าใจได้แล้วโดยแต่ละเรื่องก็มีความซับซ้อนแตกต่างกันไปรูปภาพในการอธิบายจึงอาจจะต้องวาดหรือถ่ายหลายมุมเพื่อความละเอียดในการอธิบายโดยที่เจอบ่อยๆจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมโดยจะเริ่มจากการหาเว็บเพื่อดาวโหลดพอโหลดเสร็จก็ต้องมีขั้นตอนในการลงโปรแกรมเข้าเครื่อง ซึ่งโปรแกรมใหม่ๆ ทุกวันนี้ค่อนข้างซับซ้อนและส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษจึงทำลำบากสำหรับคนที่ไม่เก่งภาษา รูปภาพและคำประกอบภาพจึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยให้ข้าใจขั้นตอนการลงโปรแกรมอย่างมาก หลังจากลงโปรแกรมเสร็จเราก็ต้องมาเรียนรู้การใช้โปรแกรมโดยที่ขั้นตอนนี้ก็ยังต้องใช้รูปภาพประกอบอิกเช่นกัน เพราะบางโปรแกรมมีความจำเป็นที่ต้องใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นด้วยจึงทำให้มันมีความซับซ่อนมากขึ้นตามไปด้วย นอกเหนือจากโปรแกรมแล้ว ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอีกหลายอย่าง ที่จำเป็นต้องมีรูปภาพประกอบเพื่อการตัดสินใจในการซื้อ โดยไม่ว่าจะเป็นลักษณ์รูปทรง การทำงานรวมถึงรายละเอียดความสามารของอุปกรณ์ชิ้นนั้นไม่ว่าจะเป็น โทรทัศ คอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือเองก็ตาม โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือบางรุ่นไม่สามารถเชื่อต่อเพื่อดึงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์โดยตรงได้ จึงจำเป็นต้องลงโปรแกรมเพื่อเปลี่ยนไฟล์ให้สามารถใช้เปิดในโทรศัพท์รุ่นนั้นๆ ได้ นอกจากจะเป้นของใช้แล้ว รูปภาพยังสามารถอธิบายสถานที่ได้อิกด้วยอิกด้วย โดยใช้เป็นแผนที่อิเล็กทรอนิกส์กล่าวคือเป็นโปรแกรมแผนที่ที่เหมาะสำหรับการเดินทางโดยนอกเหนือที่จะมีแต่การเดินทางแล้ว เวลาหมุนเมาส์เข้าไปซูม ไปยังมีแผนที่และเส้นทางที่เขาถ่อยไว้อย่างชัดเจนพูดได้ว่าเห็นประตูหน้าบ้านกันเลยทีเดียวทำให้เป็นการง่ายมากที่จะหาสถานที่สักแห่ง ในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในยุคสมัยนี้