จิตรกร

ลักษณะงานของจิตรกร

จะเป็นการเขียนภาพวิวหรือทิวทัศน์ ภาพเหมือน ภาพนิ่ง ภาพแอบสแตรกท์ และภาพองค์ประกอบคล้ายคลึงกัน อาจะประกอบไปด้วยสีน้ำมัน สีน้ำ หรือสีอย่างอื่นลงบนผ้าใบหรือบนสิ่งอื่น เพื่อเขียนภาพจากแบบ จากภาพภูมิประเทศ หรือ จากความทรงจำ ป้ายสีลงบนวัสดุที่ใช้เขียนภาพ เพื่อใช้สื่อความหมาย

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพจิตรกร

มีจินตนาการสูง และสามารถถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นผลงานได้

การเข้าสู่อาชีพจิตรกร

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป มีความสนใจและถนัดทางศิลปะ ศึกษาต่อ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป หรือคณะศิลปกรรม

การประกอบอาชีพจิตรกร

รับราชการ ทำงานเอกชน หรือเป็นศิลปินอิสระ