ภาพจิตรกรรมรามเกียรติ์วัดพระแก้ว เขียนเพื่ออะไรกันแน่

ภาพงดงามบนฝาผนังวัดพระแก้วเป็นเรื่องราวรามเกียรติ์ระหว่างพระราม และทศกัณฑ์ บ้างก็ว่าจิตรกรรมในวัดเปรียบดั่งคำสอนระหว่างธรรมะกับอธรรม แต่หากมองให้ลึกลงไปจะเห็นว่านั่นคือจิตรกรรมที่สะท้อนถึงกิจวัตร ขนบธรรมเนียม ประเพณีของราชสำนักสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่คนรุ่นเก่าบันทึกไว้เป็นภาพวาด จากความหมายของภาพอันมีเรื่องราวพระรามเป็นหลัก หมายถึง “เกียรติของพระราม” สอดคล้องกับเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ซึ่งคนรุ่นเก่าถ่ายทอดเป็นภาพวาดอันวิจิตรตระการตา

ความเข้าใจของภาพจิตรกรรมรามเกียรติ์วัดพระแก้ว

จิตรกรรมวาดภาพไร้จุดเริ่มต้น และเรื่องราวที่สัมพันธ์กัน เพราะจุดเริ่มต้นของรามเกียรติ์ คือ ยักษ์นนทก และพระนารายณ์บนสรวงสวรรค์เกิดเป็นทศกัณฑ์และพระราม ต้องเป็นภาพแรกเริ่มในฝาผนังแต่กลับวาดไว้ในผนังที่ซุ้มประตูต่างๆ ซึ่งไม่โดดเด่น และไม่สัมพันธ์เชื่อมกับส่วนอื่นๆ หรือภาพกำเนิดนางสีดาวาดที่ผนังระเบียงคด แต่กลับเป็นภาพของ “พระราม” ในราชสำนักมากกว่า

  1. ภาพจิตรกรรมไม่ได้เน้นประเด็นหลักในเนื้อเรื่อง จากการวางโครงภาพตำแหน่งศูนย์กลางขนาดใหญ่ หรือวางตำแหน่งของภาพให้อยู่ในระดับสายตาที่มองเห็นชัดกว่า หมายถึงการให้ความสำคัญของส่วนประกอบต่างกันในแต่ละตอนส่วนใหญ่ภาพที่โดดเด่นที่สุดคือ ชีวิตในพระราชวัง แสดงกิจกรรมต่างๆ ของกษัตริย์ เช่น วางแผนการรบ ปรึกษากับเหล่าเสนา ถูกจัดให้อยู่ศูนย์กลางของภาพที่หยิบยกให้เด่นชัดกว่าเนื้อเรื่องสำคัญของวรรณคดี สังเกตได้จากตอนที่พญาขร (พี่ชายของสำมนักขา) แสดงอิทธิฤทธิ์การต่อสู้กับพระรามกลับเป็นภาพขนาดเล็กและมองไม่ชัดเจน เมื่อเทียบกับรูปขบวนรถทรงยังดูเด่นกว่าการสู้รบเสียอีก ทำให้เห็นว่าภาพเล่าเรื่องของพระมหากษัตริย์ไทย อันเป็นบุคคลที่อยู่ในฐานะสมมติเทพโดยการเปรียบว่าเป็นพระราม จากภาพที่ประทับอยู่ในพระบรมมหาราชวัง ถ่ายทอดเรื่องราวอิริยาบถของผู้คนชีวิตในราชสำนัก สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่ไม่ได้มุ่งเน้นการสร้างภารกิจรบ ปราบยักษ์ สงครามแต่อย่างใด
  2. รามเกียรติ์สะท้อนสังคมจริง และสังคมอุดมคติ สังเกตจากภาพไม่แสดงถึงการรบในสงครามแต่เน้นการจำลองชีวิตในราชสำนัก เพื่อยกย่องพระรามคือ เทวราชา หรือสมมติเทพ พระรามคือกษัตริย์รัตนโกสินทร์สืบต่อจากอโยธยา ดูจากศิลปินวาดภาพพระราชวัง ป้อมปราการ ยอดปราสาท คล้ายคลึงกับกรุงรัตนโกสินทร์ ภาพซุ้มประตูเขียนว่ากรุงศรีอยุธยา และปรากฏรูปธงสีแดงรูปช้าง (ที่เคยเป็นธงชาติไทยมาก่อน) ประกอบกับภาพจำลองพระราชพิธีต่างๆ ที่วาดอย่างงดงามตกแต่งรายละเอียดแบบปิดทองดูโดดเด่นที่สุด เช่น พระราชพิธีอภิเษกสมรส การประลองกำลังยกศร การปลงพระศพ การเฉลิมฉลอง การประกอบพระเมรุมาศ ขบวนเสด็จที่เขียนรายละเอียดแบบพิธีจริง ทั้งหมดคือ พระราชกรณียกิจของกษัตริย์ ที่จิตรกรตั้งใจถ่ายทอดเรื่องราวภายในราชสำนักมากกว่าความสำคัญของเรื่องด้านการสู้รบ อภินิหาร อิทธิฤทธิ์ที่เป็นประเด็นหลักในวรรณคดี

จิตรกรรมบนฝาผนังในพระวิหารของวัดโพธิ์

จิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) ที่มีอายุภาพวาดเกือบ 200 ปี หากได้เข้าไปชมพระพุทธไสยาสน์หรือพระนอนวัดโพธิ์ที่งดงามที่สุดในประเทศไทย ก็ต้องไม่พลาดชมวิจิตรศิลป์ตระการบนฝาผนังในพระวิหารอันมีเอกลักษณ์สะท้อนถึงวิถีชีวิต ชาวสยามในยุคซึ่งเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม หากมองแล้วจะพบว่าเป็นศิลปะการวาดผสมผสานศิลปะแบบจีน นับเป็นจิตรกรรมอันล้ำค่าตั้งแต่ช่างศิลป์ในสมัยรัชกาลที่ 3 บรรจงวาดไว้

ความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารวัดโพธิ์

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามตามประวัติสร้างมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยาแต่ไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการสร้าง เดิมเรียกว่า “วัดโพธาราม” หรือ “วัดโพธิ์” ครั้งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาวัดนี้ใหม่ในปี พ.ศ.2531 โดยทรงสร้างพระอุโบสถ พระระเบียง พระวิหาร ตลอดจนบูรณะของเดิม แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2344 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส” เป็นวัดประจำรัชกาลที่1 กระทั่งในปี พ.ศ.2375 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จิตรกรวาดภาพ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของพระพุทธศาสนา จิตรกรรมแบ่งออกเป็นเรื่องๆ คือ

  1. ผนังระหว่างช่องหน้าต่างและประตูเรียกว่า “ห้อง” มี 32 ห้องเขียนภาพเรื่อง เอตทัคคะในพระพุทธศาสนา เรื่อง พระสาวิกาเอตทัคคะ (ภิกษุณี) 13 องค์ อุบาสกเอตทัคคะ 10 ท่าน และอุบาสิกาเอตทัคคะ 10 ท่าน
  2. ผนังบนบานประตู และหน้าต่าง เขียนเรื่องมหาวงศ์ พงศาวดารลังกาทวีป คือ ประวัติราชวงศ์และพระพุทธศาสนาในลังกาที่สื่อว่าไทยได้รับพุทธศาสนามาจากราชวงศ์ศรีลังกา
  3. คอสองหรือบนคานเหนือเสา เป็นเรื่องราวของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
  4. บานประตูด้านนอกเขียนลายน้ำรดน้ำลายผูกอาวุธ เป็นภาพเครื่องศัตราวุธโบราณ ด้านในสีน้ำมันพื้นสีแดงเป็นรูปพระยานาคราช
  5. บานหน้าต่าง ด้านนอกเขียนลายรดน้ำ เป็นภาพเครื่องศาสตราวุธโบราณ ด้านในเขียนภาพสีน้ำมันลายดอกพุดตานก้านแย่ง
  6. พื้นที่ส่วนบนและส่วนล่างของบานประตูและบานหน้าต่างด้านนอก เป็นภาพเบ็ดเตล็ด ตอนบนส่วนหนึ่งเป็นภาพตำราดาว คือ กลุ่มดาวนักษัตรประจำเดือนทางสุริยคติ (เหมือนกับภาพเขียนในหอไตรสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส) ภาพนิทานชาดกและวรรณคดีไทย เช่นเดียวกับตอนล่าง เรื่อง รามเกียรติ์พระสุธน-มโนรา พระลอ ไกรทอง กากี และเรื่องในคัมภีร์มหาวงศ์ บางตอน ฯลฯ

ความงดงามวิจิตรตระการตาของเรื่องราวบนฝาผนังนอกจากบอกถึงพุทธประวัติ สอนธรรมมะแล้ว ยังสอดแทรกวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สภาพบ้านเรือน สถาปัตยกรรมต่างๆ ในสมัยอดีต ทั้งยังสะท้อนเจตคติที่ดีเพื่อให้คนดูเป็นแบบอย่างโดยให้ภาพเป็นสื่อ แม้จะผ่านมาถึง 200 ปีแต่ยังคงเอกลักษณ์ไว้ให้กับชาวไทยได้ภาคภูมิใจ ถือได้ว่าเป็นมรดกศิลป์ชิ้นยิ่งใหญ่สำหรับชาวไทยและรุ่นต่อไป

จิตรกรรมฝาผนัง ที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่สมัยอยุธยาตอนปลาย

painting

ในประเทศไทยมีจิตรกรรมฝาผนังมากมายหลากหลายพื้นที่ ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน แต่บางสถานนี้นั้นได้ทำการบูรณะซ่อมแซมไปตามความทรุดโทรมของช่วงเวลา ซึ่งในประเทศไทย จิตกรรมฝาผนังถือเป็นที่เรื่องเลื่องลือมากระดับโลก ด้วยความสวยงดงาม มีเอกลักษณ์ที่แปลกตา ทำให้ชาวต่างชาติชอบและสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวจิตรกรรมฝาผนังเสมอ ซึ่งในประเทศไทยแล้ว จังหวัดเพชรบุรี จัดเป็นหัวเมืองที่มีชื่อเสียงขึ้นชื่อในด้านงานช่างโบราณ โดยมีงานจิตรกรรมฝาผนังของอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณารามที่เป็นหลักฐานสำคัญเมื่อครั้งสมัยอยุธยาตอนปลายอยู่ เรื่องราวอิงจากประวัติศาสตร์ของวัดนี้นั้น ว่ากันว่า สังฆราชสมัยอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเสือ ท่านเคยเป็นคนชาวเพชรบุรีมาก่อน เมื่อมีบุญวาสนามากจึงได้มาเป็นสังฆราชวัดใหญ่สุวรรณาราม จึงทำการบูรณสังขรณ์วัดนี้ โดยลักษณะและรูปแบบของภาพจิตกรรมภายในอุโบสถก็จะมีความสอดคล้องกับยุคสมัย เมื่อสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาที่จังหวัดเพชรบุรี เมื่อช่วงปี พ.ศ. 2452 ทรงมีพระราชหัตถเลขาแสดงความชื่นชมภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดนี้ไว้มาก ทำให้ในปัจจุบันจิตรกรรมของวัดแห่งนี้ก็ได้รับการยอมรับ และมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในยุคอยุธยาตอนปลาย มีคนต่างชื่นชมในความคิดและฝีมือของช่างเพชรบุรีตอนปลายว่ามีความยอดเยี่ยม สามารถสร้างและออกแบบได้อย่างงดงามมาก โดยในผนังด้านข้างของตัววัด จะไม่มีหน้าต่าง ทำให้ช่างสามารถออกแบบงานในแนวนอนได้ตลอดทั้งฝั่ง ไล่จากบนลงร่าง เป็นรูปของเทพชุมนุมในพุทธประวัติเมื่อพระองค์ตรัสรู้ เป็นการรวมเทพระดับสูง เช่น พระพรหม , พระอินทร์ และผู้มีฤทธิ์ระดับรองลงมา เช่น พญานาค , อสูร , ยักษ์ , วิทยาธร และคนธรรพ์ โดยที่มีการนั่งแทรกไล่เรียงกันไปเรื่อยๆ โดยไม่มีการแบ่งชนชั้น ฐานันดร ความสูงต่ำ ความพิเศษแต่อย่างใด ซึ่งถือเป็นการแสดงที่สะท้อนแก่นวัฒนธรรมของพุทธศาสนาที่มีความเด่นชัดอย่างหนึ่ง ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก http://www.sbobetonline24.com

รูปภาพเก่าๆทำให้มันเป็นรูปภาพใหม่ได้

photoshopผมจะมาพูดถึงรูปภาพที่จะต้องทำให้คุณรู้สึกดีใจอย่างแน่นอนเลยที่เดียวนะครับเพราะถ้าหากคุณมีรูปภาพที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆหรือคุณไปขุดผมเจอรูปเก่าที่เก็บไว้ที่แห่งใดแห่งหนึ่งในตัวบ้าน เมื่อคุณได้เห็นรูปเหล่านั้นที่เป็นรูปของเราเองก็จะตลกนี่ใช่ไหมตัวเอง และรูปเก่าๆเหล่านี้ก็จะเป็นแค่ภาพที่ไม่มีความสวยเอาซะเลยนั้นเองละครับ แต่การที่คุณอยากจะให้รูปภาพเก่าๆเหล่านี้ให้มีความสวยขึ้นมานั้นก็เป็นวิธีที่แสนง่ายดายมากเลยในตอนนี้ เพราะในปัจจุบันเขาได้มีโปรแกรมที่แสนจะวิเศษที่จะเป็นรูปภาพเหล่านั้นให้มีความสวยงดงามให้ดูดีมากขึ้นและแต่งภาพออกมาให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเพื่อยังไม่รู้ แม้แต่รูปภาพพ่อแม่ตอนสมัยสาวๆซึ่งตอนนั้นยังถือว่าไม่สามารถปรับแต่งอะไรได้เลยก็จะเป็นรูปภาพแบบเดิมๆที่ไม่มีสีสันเหมือนขาดอะไรไปซักอย่างคุณก็ลองเอารูปภาพเหล่านั้นของพ่อแม่ไปลองตกแต่งที่ร้านถ่ายรูปกันเขาให้ตกแต่งรูปภาพให้หน่อยรับรองรูปภาพของพ่อแม่คุณจะต้องออกมาดูดีกว่าเก่าอย่างแน่นอนเลยที่เดียวก็ว่าได้ แถมยังเป็นของขวัญให้กับพ่อแม่ของเราได้อีกด้วยนั้นเองละครับ ซึ่งการนำรูปภาพความทรงจำที่เก่าของเรานั้นให้ดูเหมือนใหม่ต้องอาศัยผู้ที่มีความชำนาญมากพอสมควรเลยที่เดียวแต่งราคาค่าตกแต่งรูปภาพนั้นก็ถือว่าราคาไม่แพงมากและคุ้มค่ากับรูปภาพอย่างแน่นอนเลยที่เดียวนะครับ ซึ่งเดี๋ยวนี้รูปภาพได้วิวัฒนาการไปได้ไกลมากแล้วจริงๆดีไม่ดีต่อไปอาจจะเปลี่ยนจากรูปภาพขาวดำให้มันมีสีขึ้นมาก็อาจจะเป็นไปได้แต่ก็ต้องลองดูกันต่อไปว่าอนาคตภายข้างหน้าจะต้องรอกันอีกกี่ปีนั้นเองละครับและจะออกมาได้ดีแค่ไหนกันเชียว

รูปภาพสีน้ำที่ให้ความสบายตา

SMITH2ผมจะมาพูดถึงรูปภาพหนึ่งที่มีความสวยและงดงามมากมายเลยที่เดียวนะครับและใครๆต่อหลายๆคนต้องชื่นชอบกันอย่างแน่นอนแล้วต้องติดใจถ้าคุณได้มีไว้มาครอบครองนั้นเองละครับ นั้นก็รูปภาพจากการระบายสีน้ำนั้นเอง รูปภาพสีน้ำนั้นเป็นอะไรที่สวยสดและงดงามากมายเลยที่เดียวแถมยังให้อารมณ์ที่บอกได้ว่าดีสุดๆเลยก็ว่าได้เพราะมันจะทำให้คุณรู้สึกสบายตาและสบายใจเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้ รูปภาพเหล่านี้ช่างมีความรู้สึกที่ซับซ้อนกันไปมาและให้สีสันที่หลายหลายมากเลยที่เดียวสำหรับรูปภาพเหล่านี่อย่างแน่นอนเลยที่เดียวก็ว่าได้ แต่ถ้าคุณอยากได้รูปภาพสีน้ำที่สวยๆ คุณก็ไปลองหาที่เขาขายงานวาดพวกนี้กันดูนะครับรับรองคุณได้เจอสิ่งที่คุณตามหารูปภาพสีน้ำเหล่านี้อย่างแน่นอน รูปภาพสีน้ำนั้นถือว่าเป็นอะไรที่น่าเอาไว้ประดับไว้ที่บ้านมากมายเลยที่เดียวเพราะเมื่อแขกของพวกคุณได้มาเยี่ยมที่บ้านเหมือนได้เห็นรูปภาพสีน้ำแล้วจะรู้สึกสบายใจอย่างแน่นอนเลยก็ว่าได้เลยที่เดียวนะครับ รูปภาพจากสีน้ำถือกันว่ามีราคาที่แพงมากเลยที่เดียวก็ว่าได้ เพราะเป็นงานที่มีความสวยและละเอียดมากในตัวงานรูปภาพนั้นเอง แต่ถ้าคุณไม่อยากเสียตังก็ลองวาดเล่นและระบายสีน้ำกันดูแต่แนะนำให้ใช้พวกสีน้ำอ่อนมากกว่าเล่นหลากสีหน่อยคุณก็จะได้รูปภาพสีน้ำมาประดับไว้ที่บ้านแล้วและภูมิใจเพราะมันเป็นสิ่งเราวาดขึ้นเองนั้นเอง รูปภาพสีน้ำกำลังได้ความฮิตสำหรับคนปัจจุบันเป็นอย่างมากเลยในเวลานี้ เพราะมันหาซื้อได้ง่ายและถ้าได้เอาไว้ประดับบ้านก็สวยและดูดีมีระดับเลยที่เดียวก็ว่าได้นะครับแถมยังสบายตาอีกด้วย